EURO JOBS

EURO JOBS are o activitate de peste 11 ani pe piata din Romania, avand peste 15 proiecte implementate din fonduri europene si mai mult de 50 de meserii acreditate in sistem de Curs sau Evaluare de competente. Experienta acumulata de-a lungul anilor dar si extinderea catre alte servicii cum ar fi orientarea in cariera, medierea muncii, consultanta in afaceri, proiectare, ne plaseaza in primele randuri in topul preferintelor clientilor.

EURO JOBS

EURO JOBS are o activitate de peste 11 ani pe piata din Romania, avand peste 15 proiecte implementate din fonduri europene si mai mult de 50 de meserii acreditate in sistem de Curs sau Evaluare de competente.

Doar aici gasesti si calificare si loc de munca !

 

Cursuri de calificare

Ce este o calificare si cum se obtine?


Atunci cand doresti sa te angajezi undeva esti intrebat de calificarile pe care le ai.
In principiu toata lumea stie ca pentru a dovedi ca ai o anumita calificare trebuie sa ai o diploma care sa ateste acest lucru, dar mult mai putina lume stie exact care sunt conditiile legale pentru a obtine o diploma si ce trebuie sa faci concret pentru a te califica intr-o meserie.

In cazul nostru aplicabila este: “pregatire intr-un anumit domeniu de activitate profesionala”. Conceptul de calificare este strans legat de cel de FORMARE PROFESIONALA. CALIFICAREA, respectiv recalificarea, reprezinta pregatirea si formarea profesionala care conduce la dobandirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii.

Formarea profesionala incepe cu etapa de “pregatire profesionala” realizata prin pregatirea scolara, liceala sau universitara. In functie de institutiile de invatamant absolvite si de specializare, potrivit legislatiei romanesti, absolventul poate obtine o anumita calificare care ii da dreptul sa profeseze intr-o anumita meserie. Cei care frecventeaza institutii de invatamant care la final nu ofera o calificare (ex: liceele teoretice), pentru a se califica intr-o anumita meserie si a obtine o recunoastere oficiala, sunt nevoiti sa urmeze cursuri autorizate de formare profesionala a adultilor. Formarea profesionala initiala a adultilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca. Participarea la cursuri de formare profesionala este recomandata si celor care la finalizarea scolii obtin o diploma care atesta ca sunt calificati intr-o anumita meserie dar care doresc sa-si imbunatateasca cunostintele practice pentru a fi mai bine adaptati la conditiile locului de munca. Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente. Legat de obtinerea unei calificari este important de stiut ca potrivit legislatiei actuale exista 5 nivele de calificare.

Atentie: potrivit legii cursuri de calificarea sau recalificarea adultilor se vor organiza pentru calificarile cuprinse in Registrul national al calificarilor profesionale din Romania. Detalii despre acestea puteti afla consultand site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari: www.anc.edu.ro.

Pentru a fi sigur ca vei obtine un certificat de calificare recunoscut oficial mai trebuie sa verifici un lucru: daca firma sau institutia care organizeaza cursul este autorizata de ANC sa desfasoare acel curs. Pentru asta trebuie sa intrati pe site-ul ANC in sectiunea : Registrul National al Formatorilor autorizati.

Sursa: www.anc.edu.ro

Cursuri de calificare / initiere / specializare

Cursuri de calificare / initiere / specializare

Euro Jobs - cursuri de calificare si formare profesionala

La Euro Jobs respectăm principiul ”învățare pe tot parcursul vieții”, pentru că niciodată nu e prea devreme sau prea târziu să înveți un anumit domeniu. Tocmai de aceea cursurile oferite de Euro Jobs se adresează tuturor persoanelor cu vârsta minimă de 16 ani, cu învățământ obligatoriu absolvit, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane care doresc să se califice într-un anumit domeniu/ocupație pentru a-și îmbunătăți șansele de găsire a unui loc de muncă, sau persoanelor angajate care vor să avanseze pe postul pe care îl ocupă.

5 MOTIVE

pentru a beneficia de

serviciile echipei Euro Jobs

 • Costuri reduse adaptate pieței actuale, plata în rate
 • Diplomă recunoscută în toate statele membre U.E.
 • Locație centrală cu acces facil la mijolacele de transport
 • Reduceri și programe de fidelitate
 • Formatori și evaluatori profesioniști
Centru de evaluare și certificare

Centru de evaluare și certificare

Începând cu anul 2011 firma EURO JOBS este acreditată de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților ca CENTRU DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale. Astfel venim în întâmpinarea tuturor nevoilor dumneavoastră profesionale fie că doriți să vă acreditați într-un domeniu pe care deja îl cunoașteți sau doriți pur și simplu să vă dezvoltați competențele profesionale.


 

Avantajele certificatelor de competență pentru deținător

 • Sunt recunoscute la nivel oficial de către Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de către Ministerul Educației și Cercetării, având regimul actelor de studii
 • Pot fi obținute într-un termen foarte scurt: este necesară prezența candidaților în centrul de evaluare pe durata câtorva zile
 • Acordarea certificatului de competențe se bazează pe evaluarea a ceea ce candidatul este capabil să facă în condiții reale de muncă
 • Certificatul de competență poate fi acordat indiferent de vărsta candidatului fără a restricționa accesul la evaluare
 • Obținerea unui certificat de competențe profesională mărește șansele de angajare și posibilitățile de dezvoltare a unei cariere

Avantajele certificatelor de competență pentru angajator

 • Constituie garanția că angajații sunt pregătiți pentru ocupația respectivă conform cerințelor standardului ocupațional în vigoare
 • Angajatorul poate efectua recrutarea și selecția personalului utilizând informațiile conținute în certificatul de competență și poate proiecta posturile din organizație conform standardelor, care precizează aptitudinile și cunoștințele necesare desfășurării activităților specifice
 • Îmbunătățesc nivelul de profesionalism al angajaților
 • Evaluarea se face pe fiecare unitate de competență specifică ocupației
Cabinet individual de psihologie

Psihologia muncii și organizatională

Testări și evaluări psihologice ale aptitudinilor personalului cu ocazia angajării sau periodic conform Legii 319/2006 art.13, lit.j și a normelor generale de aplicare a legii; orice angajator este obligat să angajeze doar persoane care în urma controlului medical și a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o exercite.

 • Examinari psihologice la angajare
 • Examinari psihologice pentru menținere în funcție
 • Examinari psihologice în vederea promovării
 • Examinari psihologice pentru autorizarea exercitării meseriilor și profesiilor cu grad mare de risc și periculozitate:
  • lucrul la înălțime
  • în condiții de izolare
  • sub tensiune
  • persoane cu funcții de decizie
  • cadre didactice
  • lucru în mediu toxic
  • lucru în zgomot
  • electricieni
  • muncitori în construcții
  • funcționari publici
  • conducători auto profesioniști etc.
 • Recrutare și selecție de personal
 • Testări și evaluări psihologice pentru determinarea profilului vulnerabilității la stres în organizație sau individual
 • Consiliere psihologică pentru reorientare/reconversie profesională
 • Avize psihologice pentru admiterea în învățământul superior sau pentru orice altă formă de învățământ

Psihologia transporturilor

 • Examinarea psihologică a candidaților în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru categoriile: A, B, C, C+E, D, TR.
 • Examinare psihologică a personalului cu responsabilități în siguranța circulației specifice fiecărui mod de transport (Obținere licență transport A.R.R)
 • Examinare psihologică la schimbarea locului de muncă sau pentru participarea la cursuri de pregatire profesională, daca prin reglementări specifice fiecărui mod de transport acest examen e prevăzut în mod expres
 • Controlul psihologic la termenele stabilite (examen periodic profesioniști)
 • Examinare psihologică la sesizări, în afara controlului periodic, atunci când se constată că personalul din transporturi cu responsabilități în siguranța circulației are un comportament necorespunzător la locul de munca, produc accidente de circulație, prezintă afecțiuni care influențează capacitatea de muncă sau au beneficiat de concedii medicale de peste 45 de zile.
Informare, consiliere, medierea muncii
 • EURO JOBS este acreditată pentru prestarea serviciilor de informare și consiliere în carieră precum și servicii de medierea muncii pe piața internă.
 • Daca ești șomer, persoană inactiva sau persoană în cautarea unui loc de munca sau dorești să gasești un loc de muncă mai bun, noi îți oferim o serie de servicii care au ca rezultat final găsirea unui loc de munca.

Informare si Consiliere

Descriere

Serviciul are ca obiectiv creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă corespunzător aspirațiilor profesionale, pregătirii profesionale și ofertei de locuri de muncă existente pe piața locală. Prin serviciul de Informare și consiliere profesională oferim sprijin specializat persoanelor interesate cu privire la alegerea unei ocupații, progresul într-o ocupație, adaptarea la o ocupație care se modifică, schimbarea ocupației sau orice alte probleme legate de o profesie.

Obiective stabilite

Îmbunătățirea capacității de ocupare a grupurilor de persoane cu o situație dificilă pe piața muncii, precum persoanele în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, șomerii tineri, șomerii vârstnici și somerii de lungă durată.

Mod de organizare

În cadrul serviciilor de informare și consiliere realizăm următoarele subactivități:

Informare profesională
 • identificarea nevoilor de informare ale clientului;
 • acordarea de informații privind piața muncii: ocupații, meserii și profesii, condiții de exercitare, de salarizare și promovare, condiții impuse de angajatori, dinamica ocupațiilor;
 • acordarea de informații despre persoana care solicită sprijin (profil psihologic, interese profesionale), identificarea punctelor tari ca elemente de bază în stabilierea traseului profesional.
Consiliere profesionala
 • identificarea problemelor clientului;
 • stabilirea pașilor ce trebuie parcurși pentru alegerea ocupației/meseriei, pentru încadrarea în muncă sau formarea profesională;
 • formularea obiectivelor, scopurilor clientului;
 • întocmirea planului individual de acțiune pe baza rezultatelor discuțiilor individuale și a testărilor efectuate;
 • organizarea de aplicații practice pentru însușirea tehnicilor și instrumentelor de căutare a unui loc de muncă: întocmirea unui C.V, a scrisorii de intentie, de mulțumire, prezentarea la interviu;
 • stabilirea unor „teme pentru acasă” cuprinzând acțiuni concrete pe care clientul le are de realizat până la următoarea ședință de consiliere;
 • întocmirea planurilor de rezervă în caz de nereușită după parcurgerea planului inițial de acțiune;
 • monitorizarea și evaluarea pe întreg parcursul procesului de informare și consiliere profesională al fiecărui client.

Medierea muncii

Descriere

Serviciul are ca obiectiv incadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Obiective stabilite

Dobandirea statutului de persoană ocupată pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi ocuparea locurilor de muncă vacante.

Mod de organizare

În cadrul serviciilor de informare și consiliere realizam următoarele subactivități:

 • evidenţă angajatori.
 • gestionare locuri de muncă vacante:
  • înregistrarea locurilor de muncă vacante, stabilirea împreună cu angajatorul, a caracteristicilor locului de muncă şi a criteriilor de angajare;
  • reluarea sau modificarea ofertei de loc de muncă şi, după caz, a caracteristicilor locurilor de muncă şi a criteriilor de angajare;
  • actualizarea bazei de date a ofertelor de locuri de muncă, afişarea şi mediatizarea, săptămânal, a locurilor de muncă vacante;
  • urmărirea ocupării locurilor de muncă vacante prin păstrarea permanentă cu angajatorul;
 • întocmirea sau actualizarea planului individual de mediere, monitorizare;
 • preselecţia candidaţilor;
 • eliberarea dispoziţiei de repartizare; eliberarea adeverinţei conform Legii nr. 416/2001.
Accesare fonduri. Consultanta

Accesare fonduri europene

Acum poți accesa fonduri europene pentru a începe propria afacere. Firma EURO JOBS oferă consultanță în toate etapele accesării și implementării unui proiect finanțat din fonduri europene sau ajutor de stat: scrierea cererilor de finanțare, întocmirea planului de afaceri, realizarea studiului de prefezabilitate sau fezabilitate, consultanță în implementare, etc.

Aceste servicii se adresează atât persoanelor fizice, IMM-urilor cât și autorităților publice.


Consultanță în implementarea
sistemelor de management al calității

Beneficiind de experiența unui corp de specialiști în domeniu, societatea EURO JOBS pune la dispoziția companiilor servicii legate de proiectarea și implementarea sistemelor de management al calității.

În cadrul procesului de proiectare și implementare a sistemului de management al calității, specialiștii companiei efectuează instruiri ale beneficiarilor privind:

 • Principiile managementului calității, managementului de mediu, managementului siguranței alimentelor și managementul sănătății și securității ocupaționale;
 • Cerintele standardelor internaționale SR EN ISO 9001 (Sistemul de management al calității); SR EN ISO 14001 (Sistemul de management de mediu); HACCP 22000 (Sistem de management al siguranței alimentelor), OHSAS 18001 (Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), Documentele Sistemului Integrat de Management;
 • Inregistrările Sistemului Integrat de Management;
 • Analiza datelor în sistemul de management;
 • Auditul calității conform standardului internațional SR EN ISO 9001:2001.

Societatea a sprijinit implementarea cu succes a sistemelor de management al calității, managementul mediului, managementul siguranței alimentelor și managementul sănătății și securității ocupaționale, în cadrul unui numar de 65 firme, având diverse obiecte de activitate: industria alimentară, industria de armament, construcții, transport.

Etapele procesului de consultanță

 1. Instruire:”Principiile managementului calității”
 2. Instruire:”Cerințele standardului internațional SR EN ISO 9001:2001″
 3. Redactarea declarației de politică și stabilirea obiectivelor
 4. Audit de evaluare inițială
 5. Redactarea procedurilor
 6. Elaborarea hărții proceselor
 7. Redactarea proceselor
 8. Elaborarea procedurilor de lucru
 9. Instruire: „Documentele Sistemului de Management al Calității”
 10. Redactarea Manualului Calității
 11. Instruire: „Înregistrările Sistemului de Management al Calității”
 12. Consultanță pentru implementarea Sistemului de Management al Calității:
  – Organizare
  – Instrumentar, formulare
  – Aplicare proceduri
  – Asistență la pct.18,19
 13. Instruire: „Analiza datelor în Sistemul de management”
 14. Consultanță pentru actualizarea fișelor posturilor
 15. Pregatirea auditurilor interne
 16. Instruire: „Auditul calității conform standardului internațional SR EN ISO 9001:2001”
 17. Audituri interne (minim 3)
 18. Ședință de analiză efectuată de management
 19. Audit de evaluare finală
 20. Asistență pentru certificare
Proiectare si executie constructii

Proiectare și execuție construcții

Încă din anul 2008 firma EURO JOBS s-a dezvoltat în servicii de proiectare a construcțiilor civile și industriale având peste 40 de contracte de proiectare executate:

 • Întocmire Studii de Fezabilitate/Prefezabilitate
 • Proiecte Tehnice
 • Documentații de demolare
 • Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
 • Documentații Tehnice de Autorizație de Construire
 • Expertize tehnice, Audit energetic.

În elaborarea studiilor și proiectelor din sfera construcțiilor civile și industriale, compania colaborează cu specialiști din domeniu: arhitecți, ingineri constructori, topografi.

”Indiferent daca ai calificare sau nu, noi te calificam!”

CURSURI DE CALIFICARE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

 

Puteți alege să vă dezvoltați profesional alături de lectorii noștri iar la finalul cursului veți primi o diplomă acreditată de MMFPS și MECTS – recunoscută internațional în toate țările care fac parte din Uniunea Europeană.

Vezi cursurile

CERTIFICARE COMPETENTE (primesti diploma fara curs)

 

Venim în întâmpinarea tuturor nevoilor dvs. profesionale fie că doriți să vă acreditați într-un domeniu pe care deja îl cunoașteți sau doriți pur și simplu să vă dezvoltați noi competențe profesionale.

Vezi ocupațiile

AI NEVOIE DE PERSONAL CALIFICAT?

 

Ca și angajator, de acum vă puteți înscrie firma în baza noastră de date pentru a putea intra în legătură cu persoane competente, instruite și calificate în cadrul centrului nostru de evaluare și certificare.

Adaugă firma

Puncte de lucru Euro Jobs

București

Petroșani

Arad

Sediul Petroșani

Birou București

Birou Arad

Parerile clientilor nostrii

 

Reprezint o firma privata din domeniul constructiilor din nordul tarii, iar varianta de a-mi ajuta muncitorii sa-si certifice competentele pe care le aveau deja din campul muncii mi s-a parut foarte productiva, mai ales ca nu dureaza la fel de mult ca un curs. In doar trei zile am plecat cu oamenii certificati, lucru ce ma ajuta atat pe mine la licitatii/lucrari cat si pe ei ca pot sa ii incadrez corect pe post. Am ramas placut surprins de calitatea umana si profesionala a angajatilor de la EURO JOBS si ii voi recomanda mai departe!

 

– Dumitru Dragoi – Maramures

 

 

Am urmat un curs de calificare in meseria de Frigotehnist la EURO JOBS iar experienta atat de la teorie dar mai ales de la orele de practica mi-a fost de un real folos si am putut sa aplic ulterior cele invatate la locul de munca. Multumesc lectorului si echipei EURO JOBS!

 

– Sacuianu Petre – Arad

In luna august eu si cu o colega am venit acasa in concediu. Eu lucrez de cativa ani in strainatate ca si ingrijitoare de batrani dar nu aveam o diploma. Am invatat totul la locul de munca, dar in 2016 a aparut o oportunitate de a ma angaja la un alt angajator de acolo, in conditii mult mai bine. Bineinteles ca pentru noul post mi s-a solicitat o dovada ca am competentele profesionale necesare pentru a ma ocupa de batranii bolnavi. Auzisem de acest sistem rapid de certificare de competente si nu-mi venea sa cred ca dureaza atat de putin! M-am prezentat la sediul EURO JOBS, iar in urma consultarilor cu personalul de acolo, am depus dovada experientei si toate actele necesare, iar dupa 3 zile de testare teoretica si practica am obtinut certificatul. Ma bucur ca exista o astfel de posibilitate in Romania si ca este autorizata si recunoscuta!

– Niculescu Luiza – Hunedoara

Ultimele postari pe
pagina noastra de Facebook

Invata continuu – participa la cursuri | Intreprinzatori.ro

0 likes, 0 comments1 month ago

EURO JOBS isi lanseaza noul site ! Vino si acceseaza site-ul nostru unde veti gasi: Oferte de locuri de munca, posibilitatea de a-ti promova propriul anunt cu oferta de loc de munca, oferte de cursuri calificare, initiere si specializare pe domenii diferite si evaluari de competente profesionale. Vino acum si acceseaza : http://www.euro-jobs.com.ro

1 likes, 0 comments1 month ago

Euro Jobs

0 likes, 0 comments1 month ago

Fotografii din cronologie

Vino si inscrie-te la curs de calificare acreditat si recunoscut in U.E de FRIGOTEHNIST! Vei învăța în principiu despre: Întreţinerea curentă a instalaţiei frigorifice Punerea / scoaterea în / din funcţiune a instalaţiei frigorifice Remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigotehnice Supravegherea instalaţiei frigorifice. Inscrieri aici: 0354.108.516, 0723.224.784.

1 likes, 0 comments1 month ago

Fotografii din cronologie

Veniti si acreditati-va meseria! EURO JOBS va oferta evaluarea si certificarea competentelor de MASINIST LA MASINI DE TERASAMENTE in doar 3 zile! In urma evaluarii, va vom acredita urmatoarele elemente de competenta: -Efectuarea lucrarilor de sapare -Incarcarea materialelor in mijloace de transport -Efectuarea lucrarilor de curatare, nivelare si afanarea terenurilor -Efectuarea lucrarilor de compactare -Intretinerea utilajelor pentru lucrari de terasamente..

4 likes, 4 comments1 month ago

Euro Jobs

0 likes, 0 comments1 month ago

Fotografii din cronologie

Acte necesare la inscriere: >Carte identitate Original + copie Xerox >Certificat de nastere Original + copie Xerox >Ultima diploma de studii Original + copie Xerox >Adeverinta medicala Cu specificatia “Apt de munca din punct de vedere fizic si psihic” >Date de contact : Adresa actuala, telefon/fax,e-mail

1 likes, 0 comments1 month ago

Fotografii din cronologie

Acte necesare la inscriere: >Carte identitate Original + copie Xerox >Certificat de nastere Original + copie Xerox >Ultima diploma de studii Original + copie Xerox >Adeverinta medicala Cu specificatia “Apt de munca din punct de vedere fizic si psihic” >Date de contact : Adresa actuala, telefon/fax,e-mail

4 likes, 0 comments1 month ago

Fotografii din cronologie

Acte necesare la inscriere: >Carte identitate Original + copie Xerox >Certificat de nastere Original + copie Xerox >Ultima diploma de studii Original + copie Xerox >Adeverinta medicala Cu specificatia “Apt de munca din punct de vedere fizic si psihic” >Date de contact : Adresa actuala, telefon/fax,e-mail

2 likes, 0 comments1 month ago

Euro Jobs

0 likes, 0 comments2 months ago

Facebook