Secretar stenodactilograf operator birotica

Preț : 1950,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

9 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicarea la locul de muncă;

-Planificarea activităţii proprii;

-Dezvoltarea activităţii profesionale;

-Efectuarea muncii în echipă;

-Organizarea deplasării staff-ului managerial;

-Organizarea şedinţelor de lucru;

-Planificarea întâlnirilor;

-Efectuarea de traduceri şi retroversiuni;

-Întreţinerea relaţiilor de protocol;

-Utilizarea aparaturii de birotică;

-Operare PC;

-Întocmirea şi administrarea corespondenţei.

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.