Agent vanzari

Preț : 1.350 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

60 ore

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicare interactivă

-Munca în echipă

-Dezvoltare profesională

-Planificarea activităţii individuale zilnice

-Promovarea imaginii de firmă

-Asigurarea de servicii post-vânzare

-Derularea vânzării produselor specifice

-Desfăşurarea activităţii de merchandising

-Monitorizarea clienţilor

-Negocierea condiţiilor de vânzare

-Prospectarea pieţei

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.