Competente informatice ( TIC )

Preț : 1.350 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

60 ore

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Candidaţii vor cunoaşte conceptele principale de IT

-Candidaţii vor asimila cunoştinţe în utilizarea funcţiilor de bază ale unui calculator personal şi al sistemului de operare

-Candidaţii vor fi capabili să opereze cu foldere şi fişiere, să arhiveze , să dezarhiveze fişiere şi să protejeze calculatorul de viruşii informatici

-Candidaţii vor asimila cunoştinţe în utilizarea unei aplicaţii de procesare texte – operaţiile de bază pentru crearea, formatarea şi tipărirea unui document, vor utilize tabele şi imagini în cadrul unui document şi vor elabora documente pentru corespondenţă

-Candidaţii vor asimila cunoştinţe în utilizarea unei aplicaţii de calcul tabeler şi a foilor de calcul. Vor fi capabili să creeze un table cu date, să formateze datele unui table, să utilizeze formule matematice, să realizeze diferite diagrame şi să formateze documntul în vederea tipăririi.

-Candidaţii vor asimila cunoştinţe despre conceptele de utilizare a internetului, a securităţii pe internet, şi utilizarea poştei electronice.

-Candidaţii trebuie să cunoască elementele unui soft de navigare să utilizeze un motor de căutare, să salveze să imprime sau să copieze intr-un document informaţiile dorite.

-Candidaţii trebuie să cunoască elementele unui soft pentru gestionarea poştei electronice, să compună şi să răspundă la un mesaj, să ataşeze diferite documente la mesajele trimise, să imprime un mesaj.

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.