Camerista

Preț : 1275,00 lei

Durată :

3 ZILE

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Aplicarea normelor igienico-sanitare

-Aplicarea NPM și NPSI

-Comunicarea eficientă cu clienţii

-Planificarea activităţii proprii

-Raportarea activităţii proprii

-Aranjarea camerei

-Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune

-Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi

-Oferirea de servicii suplimentare

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.