Agent curatenie cladiri si mijloace de transport

Preț : 1150,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

3 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicarea la locul de muncă

-Munca în echipă

-Aplicarea normelor de PM şi PSI

-Aplicarea normelor igienico-sanitare

-Planificarea activităţii proprii

-Utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manual

-Utilizarea utilajelor cu actionare electro-mecanica

-Utilizarea utilajelor actionate prin motoare cu ardere interna

-Intretinerea echipamentelor de lucru

-Pregatirea operatiei de curatare

-Salubrizarea vagoanelor de cale ferata

-Salubrizarea mijloacelor de transport rutier

-Curatarea incintelor

-Curatarea interioara a aeronavelor

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.