Brutar patiser preparator produse fainoase

Preț : 1275,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

5 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă

-Aplicarea normelor de protecţia mediului

-Organizarea activităţii proprii

-Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor

-Întocmirea documentelor specifice

-Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare

-Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie

-Pregătirea materiilor prime şi auxiliare

-Frământarea aluatului

-Urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului

-Coacerea semifabricatelor

-Pregătirea produselor finite de panificaţie pentru depozitare

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.