Confecționer-asamblor articole din textile

Preț : 1150,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

-3 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Efectuarea muncii în echipă

-Comunicarea interactivă la locul de muncă

-Planificarea activităţii proprii

-Respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I

-Efectuare operaţiei de croire

-Efectuarea operaţiei de confecţionare

-Controlul calitativ al operaţiei de confecţionare

-Menţinerea şi întreţinerea utilajului

-Finisarea si pregătirea produsului pentru depozitare

-Ambalarea produselor

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.