Apicultor

Preț : 1150,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

3 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Aplicarea N.P.M., N.P.S.I. şi N. sanitar veterinare

-Aprovizionarea cu materii prime şi materiale

-Întocmirea planului de venituri şi cheltuieli în stupină

-Întocmirea documentelor specifice în stupină

-Pregătirea familiilor de albine pentru perioada de iernare

-Organizarea lucrărilor de primăvară în stupină

-Organizarea stupăritului pastoral

-Înmulţirea familiilor de albine

-Asigurarea stării de sănătate a albinelor

-Recoltarea şi condiţionarea produselor apicole

-Valorificarea produselor apicole

-Îmbunătăţirea bazei melifere

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.