Lucrator hotelier

Preț : 1150,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

-5 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicare şi numeraţie

-Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

-Comunicare în limba străină

-Asigurarea calităţii

-Dezvoltare personală

-Igiena şi securitatea muncii

-Lucrul în echipă

-Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

-Promovarea produselor şi serviciilor

-Evidenţa operativă

-Comunicarea profesională în industria hotelieră

-Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

-Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor din hotel

-Administrarea inventarului compartimentului de etaj

-Prestarea serviciilor suplimentare

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.