Administrator pensiune turistica

Preț : 1275,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

5 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicarea eficientă la locul de muncă

-Munca în echipa multidisciplinară

-Gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului

-Promovarea imaginii pensiunii

-Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice

-Urmărirea aplicării NPM şi NPSI

-Verificarea gestionării financiare

-Promovarea directa a produsului turistic

-Incheierea contractelor cu clientii

-Efectuarea operatiilor specifice de cazare si alimentatie

-Asigurarea unui climat favorabil turistilor

-Oferirea serviciilor pensiunii catre client

-Organizarea programelor turistice optionale

-Oferirea informatiilor de interes turistic

-Rezolvarea reclamatiilor clientilor

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.