Sudor electric

Preț : 1150,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

-3 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Identificarea SDV-urilor si echipamentelor de sudare

-Pregatirea operatiei de sudare

-Executarea lucrarilor de sudare cu arc electric

-Executarea lucrarilor de sudare prin presiune

-Transportul si manipularea pieselor sudate

-Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

-Aplicarea normelor de protecţie a mediului Aplicarea procedurilor de calitate

-Organizarea locului de muncă Întreţinerea echipamentelor de lucru

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.