Barman

Preț : 1275,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

5 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicarea interactivă la locul de muncă

-Efectuarea muncii în echipă

-Aplicarea NPM şi PSI

-Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat

-Organizarea locului de muncă în vederea începerii activităţii

-Curăţarea şi depozitarea obiectelor de inventar

-Gestionarea stocurilor de băuturi şi materiale necesare

-Încasarea contravalorii serviciilor oferite

-Pregătirea băuturilor de bar

-Pregătirea tonomatelor de servire

-Preluarea comenzilor clienţilor

-Servirea clienţilor la bar

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.