Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

Preț : 1.350 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

136 ore

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

- Aplicarea normelor NPM si NPSI

-Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice

-Avizarea documentatiilor de aparare impotriva incendiilor

-Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor

-Elaborarea documentelor specifice activitatii de PSI

-Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor

-Investigarea contextului producerii cauzelor de incendiu

-Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

-Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

-Planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.