Frigotehnist

Preț : 1275,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

-5 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicarea interactivă la locul de muncă

-Lucrul în echipă

-Aplicarea normelor igienico – sanitar – veterinare şi de protecţie a mediului

-Aplicarea NPM şi NPSI

-Planificarea activităţii proprii

-Asigurarea cu materiale, piese de schimb, AMC-uri şi echipamente

specifice

-Diagnosticarea deficienţelor de funcţionare a instalaţiei frigorifice

-Întocmirea documentelor specifice

-Întreţinerea curentă a instalaţiei frigorifice

-Punerea / scoaterea în / din funcţiune a instalaţiei frigorifice

-Remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigotehnice

-Supravegherea instalaţiei frigorifice

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.