Îngrijitoare copii

Preț : 1150,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

-3 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicarea la locul de muncă

-Aplicarea NPM şi PSI

-Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare

-Asigurarea perfecţionării profesionale

-Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate

-Gestionarea resurselor alocate

-Planificarea activităţii zilnice

-Acordarea ingrijirilor igienice pentru persoana asistata

-Acordarea primului ajutor peroanei asistate

-Asigurarea confortului batranului asistat

-Asistarea alimentatiei si administrarea alimentelor

-Mobilizarea si transportul batranului asistat

-Mobilizarea si transportu lpersoanelor asistate imobilizate

-Respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale

-Supravegherea starii de sanatate a persoanei asistate

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.