Lucrator in morarit si panificatie

Preț : 1150,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

-3 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

-UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

-COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

-DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI

-IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

-LUCRUL ÎN ECHIPĂ

-ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

-PREGĂTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ

-REZOLVAREA DE PROBLEME

-SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR

-DEPOZITAREA MATERIILOR PRIME ŞI A PRODUSELOR FINITE

-TRANSPORTUL MATERIILOR PRIME, SEMIFABRICATELOR ŞI A PRODUSELOR FINITE

-MĂRUNŢIREA MATERIILOR DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ

-SEPARAREA AMESTECURILOR

-AMESTECAREA MATERIALELOR

-AMBALAREA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

-PRECURĂŢIREA ŞI CONSERVAREA CEREALELOR

-PREGĂTIREA CEREALELOR PENTRU MĂCINIŞ

-PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE

-PREPARAREA ALUATULUI

-PRELUCRAREA ALUATULUI

COACEREA PRODUSELOR

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.