Mecanic auto

Preț : 1550,00 lei

Durată :

3 zile

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicare si numeratie

-Asigurarea calitatii

-Dezvoltare personala in scopul obtinerii informatiei

-Igiena si securitatea muncii

-Lucrul in echipa

-Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

-Comunicare in limba moderna

-Documentatia tehnica de executie

-Efectuarea reprezentarilor grafice simple a reperelor si citirea desenelor de ansamblu

-Sisteme de mentenanta

-Utilizarea aparatelor si echipamentelor de masurare si testare

-Utilizarea sculelor, dispozitivelor si materialelor

-Organizarea service-ului auto

-Determinarea si masurarea uzurilor

-Constructia si functionarea automobilelor

-Efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatie la mecanismele motorului

-Etansarea sistemelor: ungere, racire, alimentare cu combustibil

-Executarea lucrarilor de intretinere si reparatie la punti si suspensii, sistemul de directie, sistemul de franare, sistemul de transmisie.

-Asamblarea elementelor mecanice ale mijloacelor de transport

-Diagnosticarea si repararea motoarelor cu ardere interna

-Diagnosticarea si repararea componentelor automobilului

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.