Preparator rachiuri si lichioruri

Preț : 1150,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

3 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicarea la locul de muncă

-Desfăşurarea muncii în echipă

-Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NPSM şi NPSI

-Dezvoltarea profesională

-Aprovizionarea cu materii prime şi materiale

-Asigurarea calităţii produselor

-Asigurarea condiţiilor igienico - sanitare

-Curăţirea şi dezinfectarea echipamentelor specifice

-Întocmirea documentelor specifice

-Operarea echipamentului de filtrare şi transfer a stocului lichid

-Planificarea activităţii proprii

-Pregătirea materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru o şarjă de produs finit

-Prepararea băuturii alcoolice

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.