Sudor oxigaz

Preț : 1150,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

-3 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Lucrul în echipă

-Planificarea activităţii proprii

-Urmărirea programului de pregătire profesională

-Comunicarea interpersonală

-Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR

-Utilizarea documentaţiei tehnice

-Aplicarea procedurilor de calitate

-Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor si a dispozitivelor necesare sudarii / taierii

-Pregatirea operatiei de sudare / taiere

-Aplicarea procedeelor de sudare / taiere

-Realizarea operatiilor post-sudare / taiere

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.