Tehnician in hotelarie

Preț : 1950,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

-9 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicare şi numeraţie

-Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

-Comunicare în limba modernă

-Dezvoltarea personală

-Igiena şi securitatea muncii

-Lucrul în echipă

-Organizarea locului de muncă

-Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă

-Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

-Rezolvarea de probleme

-Satisfacerea cerinţelor clienţilor

-Potenţialul turistic

-Baza tehnico materială în turism şi alimentaţie publică

-Comportament profesional

-Calcule economice specifice serviciilor

-Ergonomie în unităţile hoteliere de turism şi alimentaţie publică

-Servirea centrată pe turist

-Servicii hoteliere la nivelul holului

-Servicii hoteliere la nivelul etajului

-Servicii suplimentare prestate turiştilor

-Calitatea serviciilor hoteliere

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.