Zidar, pietrar, tencuitor

Preț : 1275,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

-5 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicarea la locul de muncă

-Lucrul în echipă

-Efectuarea unor calcule matematice simple

-Dezvoltarea profesională proprie

-Planificarea activităţii zilnice

-Asigurarea calităţii lucrărilor executate

-Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei

-Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli

-Executarea zidăriilor simple

-Executarea zidăriilor din piatră naturală

-Executarea zidăriilor de complexitate medie

-Executarea zidăriilor de mare complexitate

-Executarea tencuielilor simple

-Executarea tencuielilor decorative

-Executarea tencuielilor de mare complexitate

-Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.