Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Preț : 1275,00 lei

Observații:

-Integral sau în 2 rate

-Rata I la începerea cursului

-Rata II la începerea modulului de iarnă

Durată :

-5 luni

-durata cursului poate varia

-în funcție de sărbătorile legale

Acte necesare la înscriere:

-Carte identitate original + copie xerox (in termenul de valabilitate)

-Certificat de naștere original + copie xerox

-Ultima diplomă de studii original + copie xerox

-Adeverință medicală cu specificația “Sănătos din punct de vedere fizic și psihic”

-Date de contact adresa actuală, telefon/fax, e-mail

Competențe dobândite

-Comunicarea la locul de muncă

-Efectuarea unor calcule matematice simple

-Identificarea sarcinilor si planificarea activităţii

-Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii

-Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli ipsosării, tapetări si vopsitorii

-Utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate

-Respectarea NTSM şi PSI

-Pregatirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli si vopsitorii simple

-Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/vopsitorii de calitate superioară

-Prepararea soluţiilor simple de lucru

-Aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale

-Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale

-Executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei

-Efectuarea lucrărilor de tapetări

-Efectuarea lucrărilor de ipsosării

Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA).

Prezentul certificat este însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.